top of page
hjertefokus-768x768.png

hjertefokus

forandrer liv

Hjertets murer_3D-800x800.png
hva er hjertefokus?

Hjertefokus er en dyptgripende undervisning basert på bibelske sannheter og psykologiske mekanismer.

Hjertefokus handler om hvordan vår livshistorie preger oss,

og Guds ønske om å bringe legedom til våre sår.

 

En viktig forutsetning for et positivt og trygt møte med livet, er at man har en trygg identitet og opplevelse av egenverdi. Hjertefokus handler om å virkeliggjøre Guds store drøm om personlig vekst og modning i menneskers liv.  Om å bli den vi opprinnelig er skapt til å være. Om å la Gudsbildet i oss bli tydeligere, ikke minst i og gjennom våre relasjoner.

Skal vi kunne forstå oss selv og møte dype personlige behov hos andre må vi selv ha gjennomarbeidet de mest grunnleggende spørsmålene i livet:

Hvem er jeg? – Hva gjør meg verdifull? 

-Hva har egentlig verdi for meg?


Kursuken inneholder forelesninger om tema som  oppvekst, verdensbilde, identitet og veien videre. Det vil også være gruppesamlinger. der man får anledning til å snakke om spørsmål som reiser seg i tilknytning til undervisningen, og mulighet til å sette ord på ting i eget liv i et trygt forum. 

Alle forelesninger og gruppesamlinger i kursuken er obligatoriske, da alt i løpet av uken henger nøye sammen.

Vi ønsker å gi hver deltager anledning til å la Gud få peke på områder i sitt eget liv og i forhold til andre, bli leget og istandsatt, slik at vi kan bli bedre rustet til å møte livet og kunne ha gode relasjoner med våre medmennesker.

Dr. bruce thompson

Hjertefokus-kursene er basert på undervisningen i 

Dr. Bruce Thompson`s bok "Hjertets murer"

Den gir nøkler til hvordan sår fra fortiden kan bli legt og hjertets tanker forandret så vi kan bli mer hele og frie.

Dr. Thompson er en lege fra New Zealand som startet College of Counseling and Health Care (Høyskole for Veiledning og Helse) i Ungdom i Oppdrags (YWAM) University of the Nations. Som misjonær til Vest-Afrika ble frø plantet som med tiden blomstret til å bli YWAM`s veiledningsklinikker over hele kloden.

Hans kone Barbara har arbeidet ved hans side som sykepleier, rådgiver og med-forfatter. Paret har hatt flere konferanser også i Norge for leger, helsepersonell, lærere og menighetsledere. De bor for tiden i New Zealand.

Se mer på https://divineplumbline.net/

coffee-2608864_1920.jpg
bottom of page