top of page
Søk
  • Forfatterens bildeHilde Aarskog

Hjertets Murer


Mye av Hjertefokusundervisningen sentrerer rundt metaforer om steiner og murer. Vi tolker vår verdi gjennom livets menneskemøter. Når vi opplever at vi er verdt å elske og kjenner vi er verdifulle, blir det som gode, sanne "steiner" i livet vårt. Vi bygger en rett indre "mur" som gir oss stabilitet og trygget, som også hjelper oss å sette gode grenser. Når vi opplever at vi ikke er gode nok, at noe er galt med oss, eller at vi ikke har noe å gi, bygges usanne "steiner" inn i hjertet vårt. Usanne steiner blir en skjev indre "mur" av usikkerhet som lett kan kollapse og som kan svekke vår evne til å sette sunne grenser i møte med andre.


Vi kan være offer for mange vonde omstendigheter, men vi trenger ikke la de definere hvordan vi ser oss selv eller Gud. Som oftest tolker vi situasjoner ubevisst, også fortsetter vi å leve ut fra tolkningen. Dette gjør at man kan overreagere (reagere på mer enn det som skjer i nuet) fordi vi ubevisst assosierer det som skjer nå med tidligere opplevelser. Kanskje ble jeg alt for sint på en av barna mine i dag, men så handlet det dypest sett om en følelse av å være maktesløs og ikke god nok som krøp inn i hjertet mitt da jeg var barn. Da kan vi velge å anklage oss selv for reaksjonen (steinen) eller vi kan våge å kjenne etter på de vanskelige eller vonde følelsene. Da kan minner få dukke opp og usannhetene i dem kan bli avslørt. Når nåtidens diffuse følelser blir konkrete ord som vi fortsatt bærer med oss fra fortiden, blir det mulig å leges. Da kan vi avsløre løgner som "Jeg er mislykket", "jeg er ikke verdt å elske", "det er noe galt med meg" osv. Disse løgnene preger oss ofte mer enn vi tror. De tar fra oss frimodigheten og hindrer oss fra å leve i den friheten Gud ønsker for oss.


Jakob 5:16 "Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet."


Når vi erkjenner at det vi tror om oss selv ikke stemmer overens med hva Gud sier, kan vi spørre Gud hva han vil vi skal vite.


Johannes 16:9+13 "Synden er at de ikke tror på meg. (...) Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten.


Bønn er å bytte vårt eget perspektiv med Guds.

I Gudsrelasjonen ligger legedommen og friheten.


Vi ber om Guds rike velsignelse over deg og de prosessene du står i.

Må Han gi deg mot til å erkjenne hva smerten handler om,

og våge å høre Hans hjerte for deg.

254 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page